XII edycja – 2020

 

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni  – inicjując w 2009r. działanie profilaktyczne jakim jest kampania „Biała Wstążka” – za główny cel postawił sobie włączanie w jej tworzenie społeczności gdyńskich Szkół.

Nauczyciele i uczniowie, przez sam fakt wypracowywania swoich pomysłów na jej realizację, stawali się jej świadomymi odbiorcami, a wymyślane przez nich sposoby dotarcia do jak największej liczby mieszkańców Gdyni znacznie zwiększały zasięg oddziaływania przesłania kampanii.

Tegoroczna sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym sprawiła, że zawieszone zostały możliwości tradycyjnych form prowadzenia kampanii, ale jednocześnie okazało się, że niezależnie od tej sytuacji Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (a może i inne szkoły, które nas o tym nie poinformowały) przeprowadzi kampanię. I jak się okazało w rozmowie z wychowawcą jednej z klas – przekaz ma szansę być usłyszany także przez rodziny uczniów, z uwagi na prowadzenia lekcji on-line.

Dla nas – pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – jest to niezwykle budujące i ważne ponieważ świadczy o tym, ze udało się nam sprawić, że w szkołach, pomiędzy 25. listopada a 10. grudnia podejmowane i przepracowywane są tematy związane z przemocą mężczyzn wobec kobiet – pomimo panujących ograniczeń i utrudnień. Dziękujemy za to Wszystkim zaangażowanym Uczniom i Nauczycielom 🙂 I bardzo się cieszymy, że w przyszłym roku będziemy wspólnie z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych organizować 13. edycję kampanii –  „Biała Wstążka” 2021″

Biała wstążka prezentacja – przygotowana przez uczennicę Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Parę słów od specjalistów

„Mężczyźni okazując gniew, często tuszują w ten sposób uczucie żalu. Problem polega na tym,  że złość nie pomoże uporać się ze smutkiem – stworzy jeszcze większy dystans między ludźmi wtedy, kiedy najbardziej potrzebujemy ich  bliskości.”

MĘSKOŚĆ. NOWE SPOJRZENIE, S. Biddulph

„Otóż trzeba pamiętać, że pierwszą potrzebą skrzywdzonych jest zadośćuczynienie. Dopóki zadośćuczynienie się nie dokona, wszystko inne jest nieważne. Ból trwa i zamyka na wszystko inne. Potrzebę zadośćuczynienia tworzą dwa fundamentalne pragnienia. Jedno to potrzeba uznania cierpienia przez innych. To wiąże się z tym, że krzywda nie zna miary. Ci, którzy czują się skrzywdzeni, nie znoszą lekceważenia, umniejszania, porównywania, relatywizowania. To wszystko jest szydzeniem z ich bólu. Dlatego nie chcą słuchać o krzywdach innych. Dopóki „inni” nie staną się „swoi”, mówienie o ich cierpieniu służy w odczuciu skrzywdzonych, pomniejszaniu tego, co ich dotknęło”

PRZEŚNIONA REWOLUCJA, A. Lieder

Dla mnie szczególnie ważne są te podkreślone zdania – one wskazują istotę naszej pracy z ludźmi straumatyzowanymi  -wysłuchanie i nadanie porządku świata, czyli pokazanie, że żaden człowiek nie może krzywdzić drugiego człowieka i ich przeżycia są realne a nie jedynie „wymysłem”. Drugie zdanie pokazuje, czego mamy unikać w naszej pracy, w postawie wobec klientów – jeśli tego nie kontrolujemy, w odczuciu osoby doświadczającej przemocy jesteśmy tacy jak sprawca. Jednocześnie jest to opis naszych mechanizmów obronnych, które czasami lub często uruchamiamy  w kontakcie z osobą doświadczającą traumy czy przemocy – po to by ochronić siebie, swój system wartości, psychikę – bo już samo jedynie wysłuchiwanie jest raniące i nie do wytrzymania.

Anna Piaskowska

psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni członkini Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni

 

Szanowny Mężczyzno!

(ojcze, mężu, bracie, stryjku, wujku, szefie)        

Czy wiesz, że Twoje pragnienie bycia osobą asertywną często miesza Ci się z postawą agresywną?

Postawa asertywna to:

  • patrzenie na samego siebie oraz na innych ludzi jak na wartość, która wymaga szacunku i należytej ochrony, ochrony godności i praw osobistych
  • dążenie do tego, by stosunki z ludźmi były oparte na zaufaniu i prawdomówności
  • traktowanie siebie i innych jak ludzi odpowiedzialnych, a rozmówcę nie jak wroga lub przeciwnika, lecz godnego partnera

 Dla przypomnienia  podaję korzyści z bycia asertywnym:

  • jesteś zadowolony z siebie i innych
  • masz szacunek do siebie i innych
  • pomaga Ci to w osiągnięciu celów i realizacji naszych potrzeb
  • dzięki temu mniej ranisz innych
  • dzięki temu rośnie wiara w siebie
  • daje to poczucie kontroli nad własnym życiem
  • jesteś uczciwy w stosunku do samych siebie i innych

Powodzenia

dr. Agata Cichoń-Chojnacka

 

Gdynia wpina białą wstążkę i mówi przemocy „nie”

Gdynia, dnia 25.11.2020 r.

Kampania społeczna „Biała wstążka” w Gdyni od pomysłu i początku jej powstania (2009r.) zawierała w sobie ideę współtworzenia jej przez wiele osób i włączania w jej realizację możliwie najróżniejszych pomysłów i działań, a także instytucji i organizacji. To co było najważniejsze czyli osobiste zaangażowanie w planowanie i organizowanie działań kampanijnych  nauczycieli, uczniów, studentów i innych współorganizatorów – zostało w tym roku udaremnione przez pandemię i obostrzenia związane z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów. To co nas wyróżniało i pozwalało przez 11 lat realizować ciągle inne pomysły, niepowtarzalne formy ekspresji oraz nietuzinkowe działania – za każdym razem nowych realizatorów – stało się niemożliwe ponieważ polega na ścisłej współpracy pomiędzy twórcami działań oraz na  interakcji organizatorów z odbiorcami. Strona www.bialawstazkagdynia.pl – jako nowe działanie dla potrzeb kampanii – zostało wymyślone i zainicjowane przez uczniów VI LO w Gdyni w 2013r. i utrzymywane jest nieprzerwanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz jego pracowników do dnia dzisiejszego. Od początku istotne też było jakie sposoby na dotarcie do społeczności z przesłaniem kampanii „Biała wstążka” wynajdą jej kolejni realizatorzy, zgłębiając przy okazji  temat przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet sami dla siebie. W tym roku, z uwagi na sytuację, korzystać będziemy z naszej strony jako źródła wiedzy o miejscach gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie i pomoc.