XI edycja – 2020

 

Gdynia wpina białą wstążkę i mówi przemocy „nie”

Po raz jedenasty już gdynianie, tak jak mężczyźni z innych miast na całym świecie, wepną w klapy marynarek białe wstążki, by w ten sposób powiedzieć „nie” przemocy wobec kobiet. Od 25 listopada do 10 grudnia trwa w Gdyni kampania „Biała wstążka”, której ambasadorami są uczniowie szkół średnich, sportowcy, samorządowcy i specjaliści pracujący m.in. w obszarze pomocy społecznej. Wydarzenie swoim patronatem, jak co roku, objął Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Przemoc ma różne oblicze: fizyczne, psychiczne, ekonomiczne. Niezależnie od rodzaju, zostawia ślad na osobie, wobec której jej stosowana. Dlatego nie może być i nie ma na nią zgody.

– W Gdyni zespołowe działania na rzecz wsparcia rodzin rozpoczęliśmy już w roku 2004. Mam tu na myśli nawiązaną wówczas współpracę MOPS z policją, Strażą Miejską, sądem czy prokuraturą. W takim też składzie nasze miasto dołączyło do zainicjowanego przez marszałka województwa programu „Wspólnie Przeciw Patologiom”. Zawiązując gdyńską koalicję, wyprzedziliśmy zapisy ustawowe. Praca zespołowa stała się dla gmin obowiązkowa w roku 2010, po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Od dziewięciu lat natomiast działa w Gdyni Zespół Interdyscyplinarny, którego członkowie – pracownicy gdyńskich instytucji, organizacji oraz służb interweniują w sytuacjach przemocowych czy podejrzenia popełnienia przestępstwa. Przemoc to problem złożony i wielowątkowy, dlatego by skutecznie przeciwdziałać patrzymy z różnych perspektyw. Kampania „Biała Wstążka” doskonale wpisuje się w gdyńskie działania, bo uwrażliwia każdego nas na zło, jakie niesie ze sobą przemoc – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Wciąż jest stosowana głównie wobec kobiet. Biała wstążka, którą nosimy, to znak, że się temu sprzeciwiamy, że apelujemy do innych o podobny protest i że zobowiązujemy się nie tylko do niesięgania po argumenty siły, ale też reagowania za każdym razem, gdy ktoś w naszym otoczeniu ucieknie się do przemocy.

11 gdyńska edycja kampanii społecznej „Biała Wstążka” potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. Jej głównymi organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz X Liceum Ogólnokształcące; aktywnie włączyli się także: Stowarzyszenie „OVUM”, Laboratorium Innowacji Społecznych, klub bokserski „Bombardier”, CH „Riviera”, Zespół Placówek Specjalistycznych, Klub 3. Flotylli Okrętów, Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Gdański oraz Wydział Żandarmerii Wojskowej w Gdyni. Od pierwszej edycji swoim patronatem obejmuje ją Prezydent Miasta Gdyni.

W poniedziałek, 25 listopada, kampanię zainaugurowano w X Liceum Ogólnokształcącym. Tego samego dnia w godzinach przedpołudniowych wolontariusze będą przypinać symbole kampanii – białe wstążeczki, m.in. w Urzędzie Miasta, Infobox oraz w Komendzie Miejskiej Policji.

Do 10 grudnia w całym mieście odbędzie się szereg wydarzeń, zarówno propagujących idee kampanii, jak i wiedzę praktyczną – konsultacje prawne i psychologiczne dla mieszkanek Gdyni pokrzywdzonych przemocą oraz „Targi wiedzy” na terenie Centrum Handlowego Riviera, podczas których każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać informacje o działającym w mieście systemie wsparcia.

Finałem będzie miejska konferencja Po 11. – nie bij”, która odbędzie się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów. W jej trakcie podsumowana zostanie zarówno kampania, jak i roczna praca Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma rozpocząć dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać przedsięwzięcia na rzecz jej przeciwdziałania.

6 grudnia 1989 roku na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że nie skończył studiów technicznych, ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później Kanadyjczycy postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 Kanadyjczyków założyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Od 2009 roku w kampanię włącza się młodzież z gdyńskich szkół, nauczyciele, studenci i wykładowcy uczelni, samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.

Na stronie internetowej www.gdyniawspiera.pl można znaleźć wykaz miejsc na terenie Gdyni, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć wsparcie. Funkcjonuje także strona kampanii www.bialawstazkagdynia.pl.

 

 „Biała wstążka” 2019 w Gdyni

* 25.11 – godz. 09:00 – uroczysta inauguracja kampanii „Biała Wstążka” w X LO, przypinanie przez wolontariuszy białych wstążeczek

* 25.11 – 10.12 – przypinanie białych wstążeczek przez wolontariuszy z Laboratorium Innowacji Społecznych przy Przystani Opata Hackiego 33

* 26.11 – wizyta studyjna międzynarodowej grupy młodzieży w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

* 27.11 – prezentacja informacyjna dot. kampanii „Biała Wstążka”, promowanie idei kampanii wśród mieszkańców Śródmieście  – realizowane przez uczniów X LO

* 29.11  – w godz. 16:00 – 18:00 Targi Wiedzy”, CH RIVIERA akcja informacyjna dot. systemu wsparcia

* 02.12 – 06.12  – w godz. 12:00 – 20.00  – konsultacje prawne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2

* 02.12 – w godz. 18:00 – 20.00 – konsultacje psychologiczne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2

* 02.12 – wernisaż prac plastycznych poświęconych tematyce kampanii „Biała Wstążka” – X LO

* 04.12 – warsztaty poruszające problem przemocy dla uczniów X LO i ZSSOX LO

* 05.12 o godz. 18:00 otwarty trening boksu dla kobiet – Klub Bokserski Bombardier, ul. Morska 89

* 10.12 – w godz. 10:30 – 14:00 konferencja „Po 11. – nie bij” podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni –  Klub 3. Flotylli Okrętów ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.

 

Tu znajdziesz pomoc

* Ośrodek Interwencji Kryzysowej:  ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58  622 22 22; e-mail:  oik@zpsgdynia.pl
* Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia:
ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58  622 22 22; e-mail:  sow@zpsgdynia.pl
* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2; tel. 58 782 01 20;  pon. – pt.:  8:00 – 15:30 www.mopsgdynia.pl

Dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej
* nr 1
: ul. Batalionów Chłopskich 1; tel. 58 622 09 47
* nr 2: ul. Sikorskiego 2a; tel. 58 625 17 49
* nr 3: ul. Działowskiego 9; tel. 58 663 20 20
* nr 4: ul. Abrahama 59; tel. 58 620 24 00

Komenda Miejska Policji
ul. Portowa 15; tel.  interwencyjny 997; tel. oficera dyżurnego 58 662 12 22

Komisariaty Policji
* Śródmieście,
ul. Waszyngtona 11; tel. 58 662 11 55
* Redłowo, ul. Korczaka 1a ; tel. 58 662 12 55
* Chylonia, ul. Owsiana 5; tel. 58 662 13 55
* Karwiny, tymczasowy adres: ul Korczaka 1a (Redłowo) tel. 58 662 14 55
* Oksywie, ul. Zielona 17B; tel. 58 662 15 55
* Witomino, ul. Chwarznieńska 4; tel. 58 662 16 55

Straż Miejska
ul. Zakręt do Oksywia 10; tel. interwencyjny 986, 58 660 22 03, dla osób niesłyszących do wysłania sms 0 601 997 112

Biuro Porad Obywatelskich
ul. Traugutta 2; tel./fax 58 661 31 51 (pon., wt., śr.: 12.00 – 20.00; czw.  8.00 – 16.00)