X edycja – 2018

Biała wstążka Gdynia

Inauguracja w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

 

 


 

Trwa kampania „Biała wstążka” 

25 listopada po raz dziesiąty wystartowała w Gdyni kampania społeczna „Biała wstążka”. To największa ogólnoświatowa akcja, która symbolizuje sprzeciw dotyczący przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. W niedzielę zawodnicy RC Arka Gdynia rozdawali ulotki i przypinali mieszkańcom białe wstążki w Centrum Handlowym RIVIERA, a w poniedziałek odbyła się inauguracja kampanii w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.

W tegoroczną edycję, której głównymi organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych aktywnie włączyli się m.in.: Rugby Club Arka Gdynia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni, Regionalny Klub Sportowy Gdynia, Grupa Artystyczna „Ramzes I”, Klub III Flotylli Okrętów, gdyńskie szkoły oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Centrum Handlowe RIVIERA. Kampania odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.

To już dziesiąta edycja kampanii w Gdyni i jak dowodzą statystyki nadal warto ją organizować – poinformowała Hanna Żółkoś-Margońska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. – Wśród osób doznających przemocy cały czas 90 procent stanowią kobiety dlatego przekaz kampanii „Stop przemocy wobec kobiet” pozostaje niezmiennie aktualny. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny tak intensywnie włączyła się w nią nasza wspaniała gdyńska młodzież. Jestem przekonana, że zwiększanie świadomości społecznej młodych ludzi w połączeniu z pozytywną edukacją przyniesie w przyszłości dobre rezultaty.   

W ramach tegorocznej kampanii odbędzie się jeszcze szereg wydarzeń. Od 27 listopada ruszają m.in. prelekcje „STOP przemocy wobec kobiet”, warsztaty psychologiczne „Porozumienie bez przemocy” oraz lekcje treningowe prowadzone przez zawodników RC ARKA Gdynia w wybranych gdyńskich szkołach.

Poprowadzimy zajęcia dla naszych rówieśników m.in. w II LO, V LO i VI LO – dodał Daniel Cieślak, uczeń Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych. – Oprócz prezentacji i wyświetlania filmów, przygotowanych m.in. przez Amnesty International, nie zabraknie również czasu na dyskusje. 

Z kolei 2 grudnia odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy Ambasadorami kampanii „Biała wstążka” w Gdyni a resztą świata. Finałem kampanii będzie miejska konferencja „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania przemocy”, która odbędzie się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wówczas zostanie m.in. upowszechniona trzecia edycja raportu zwierającego pogłębioną analizę procedur Niebieskie Karty w Gdyni z lat 2011-2017 r. Podczas konferencji zostaną również po raz kolejny wręczone statuetki „Ambasadora Kampanii Biała wstążka w Gdyni” za rok 2018 dla mężczyzn, którzy w życiu zawodowym bądź prywatnym aktywnie promują kampanię i działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Kampania „Biała wstążka” od pierwszej edycji 10 lat temu ma spełniać przede wszystkim dwa cele. Po pierwsze jest okazją do dyskusji o problemie społecznym jakim jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i zwiększaniu wrażliwości społecznej w tej dziedzinie. Po drugie informuje kobiety doświadczające przemocy gdzie w mieście mogą się zwrócić o pomoc i otrzymać wsparcie.

 


„Biała wstążka” po raz dziesiąty! 

Gdynia już od 10 lat aktywnie włącza się w ogólnoświatową kampanię, która symbolizuje sprzeciw dotyczący przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Przypinanie mieszkańcom białych wstążek, kolportaż ulotek i plakatów, prelekcje i warsztaty psychologiczne w gdyńskich szkołach oraz mecz piłki nożnej to niektóre wydarzenia, jakie odbędą się w ramach dziesiątej edycji kampanii „Biała wstążka”.

 

25 listopada po raz dziesiąty wystartuje w Gdyni kampania społeczna „Biała wstążka”, która potrwa do 10 grudnia. W tegoroczną edycję, której głównymi organizatorami są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych aktywnie włączyli się m.in.: Rugby Club Arka Gdynia, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni, Regionalny Klub Sportowy Gdynia, Grupa Artystyczna „Ramzes I”, Klub III Flotylli Okrętów, gdyńskie szkoły oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Centrum Handlowe RIVIERA. Od pierwszej edycji swoim patronatem obejmuje ją Prezydent Miasta Gdyni.

Kampania „Biała wstążka” od początku spełniała przede wszystkim dwa cele – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Po pierwsze jest okazją do dyskusji o problemie społecznym jakim jest przemoc mężczyzn wobec kobiet i zwiększaniu wrażliwości społecznej w tej dziedzinie. Po drugie informuje kobiety doświadczające przemocy gdzie w mieście mogą się zwrócić o pomoc i otrzymać wsparcie. Warto podkreślić, że od początku kampanię wspierają gdyńscy samorządowcy, a Rada Miasta Gdyni w 2009 roku przyjęła specjalną rezolucję, solidaryzując się z jej ideami. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nawet najlepsza kampania społeczna nie wyeliminuje negatywnego zjawiska jakim jest przemoc, ale jeśli pod jej wpływem chociaż jednej kobiecie uda się wyrwać z zaklętego kręgu przemocy, warto nadal ją organizować.

Tegoroczna edycja kampanii wystartuje w niedzielę 25 listopada. Zawodnicy RC Arka Gdynia będą przypinali mieszkańcom białe wstążeczki i rozdawali materiały informacyjne w  Centrum Handlowym  RIVIERA. Dzień później odbędzie się apel inauguracyjny w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, a wolontariusze z białymi wstążkami pojawią się w Urzędzie Miasta. Od 27 listopada zaplanowano szereg wydarzeń, m.in. prelekcje „STOP przemocy wobec kobiet”, warsztaty psychologiczne „Porozumienie bez przemocy”, mecz piłki nożnej pomiędzy Ambasadorami kampanii „Biała wstążka” w Gdyni a resztą świata oraz lekcje treningowe prowadzone przez zawodników RC ARKA Gdynia. Finałem kampanii będzie miejska konferencja „Jubileuszowe 10 lat wspólnego przeciwdziałania przemocy”, która odbędzie się 10 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wówczas zostanie m.in. upowszechniona trzecia edycja raportu zwierającego pogłębioną analizę procedur Niebieskie Karty w Gdyni z lat 2011-2017 r. Podczas konferencji zostaną również po raz kolejny wręczone statuetki „Ambasadora Kampanii Biała wstążka w Gdyni” za rok 2018 dla mężczyzn, którzy w życiu zawodowym bądź prywatnym aktywnie promują kampanię i działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

W naszej szkole kształcimy w zawodach uznawanych za wybitnie męskie – uczymy jak być specjalistą elektrykiem, elektronikiem, mechatronikiem, specjalistą od chłodnictwa i klimatyzacji czy informatykiem – dodał Marian Deręgowski, dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. – Kładziemy również duży nacisk na aspekty wychowawcze, aby przygotować uczniów do dorosłego życia, do bycia dobrym obywatelem, mężem, ojcem, partnerem w związku. Uważam, że to najważniejsza nauka, jaką chcemy przekazać młodym mężczyznom wchodzącym w dorosłe, odpowiedzialne życie. W kampanii uczestniczymy od samego początku i do dziś uwrażliwiamy kolejne roczniki młodych mężczyzn na problem przemocy wobec kobiet i będziemy to czynić nadal.