Wizyta studyjna szwedzkich pracowników obszaru wsparcia społecznego miasta Karlstad

cade9ab0dc3ea0ee898e2bd6b70961f2

fot. Aleksander Trafas

Przez trzy dni Szwedzi z gminy Karlstad poznawali gdyński system wsparcia osób uwikłanych w przemoc domową. Wizyta została zorganizowana w ramach współpracy członków Związku Miast Bałtyckich, działających w Komisji Włączające i Zdrowe Miasta. Na jej czele stoi właśnie Gdynia.

Związek Miast Bałtyckich zrzesza ponad 100 miast z 10 państw położonych nad Morzem Bałtyckim. Wymieniają doświadczenia i współpracują, by stale podnosić jakość życia swoich mieszkańców. Gdynia jest jego członkiem od roku 1991. Obecnie przewodniczy pracom Komisji Włączające i Zdrowie Miasta. W orbicie jej zainteresowań znajdują się głównie zagadnienie społeczne, m.in. usługi społeczne, zdrowie i lokalny system jego ochrony.

Goście odwiedzili m.in. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i komisariat policji w Redłowie. Rozmawiali z pracownikami socjalnymi pracującymi na Wzgórzu Orlicz – Dreszera, a w piątek wzięli udział w konferencji podsumowującej rok działania gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

„– Myślę, że to właśnie Zespół Interdyscyplinarny i duża liczba ściśle współpracujących z sobą w jego ramach osób jest tym, czym warto się chwalić i o czym wiem, że robi wrażenie  – zauważa Jarosław Józefczyk.  – Jest w nim ponad 140 osób z różnych służb i instytucji, a działania prowadzone są tak, by te osoby się znały, współpracowały, wzajemnie się uzupełniały. To bardzo ważne, by w sytuacji, w której mamy do czynienia z przemocą domową, komunikacja w trakcie interwencji przebiegała sprawnie. Dla nas z kolei bardzo interesujące jest poznanie szwedzkiego systemu przeciwdziałania przemocy; dowiedzenie się na ile takie działania są autonomią gminy. W dziedzinie wsparcia społecznego prawo szwedzkie pozostawia gminom tej autonomii niewiele, większość kwestii jest regulowana ustawami.”

źródło: gdynia.pl