Warsztaty w X LO

4 grudnia, w ramach kampanii, odbyły się warsztaty dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego i uczniów Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących poruszające problem przemocy wobec kobiet.