Reklamy o przemocy

Zbiór kilku reklam pokazujących problem przemocy wobec kobiet

 

Spot – przemoc wobec kobiet

The Cut

 

Przemoc psychiczna

 

Przerażająca prawda o twoich sąsiadach

Dodaj komentarz