POMOC

Tam można uzyskać informacje i znaleźć pomoc:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:  Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25;
całodobowy telefon interwencyjny: 58  622 22 22; e-mail:  oik@zpsgdynia.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25;
całodobowy telefon interwencyjny:  58  622 22 22;  e-mail: sow@zpsgdynia.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2; tel. 58 782 01 20;  pon. – pt.:  8:00 – 15:30 www.mopsgdynia.pl; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl

Zespół Placówek Specjalistycznych; Gdynia, ul. Wejherowska 65;
tel. 58 664 33 66, 58 664 34 50, 58 667 40 89; e-mail: sekretariat@zpsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1; Gdynia, ul. Batalionów Chłopskich 1;
tel. 58 622 09 47; pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2; Gdynia, ul. Sikorskiego 2a;
tel. 58 625 17 49;  pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3; Gdynia, ul. Działowskiego 9;
tel. 58 663 20 20; pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4; Gdynia, ul. Abrahama 59;
tel. 58 620 24 00;  pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; Gdynia, ul. Reja 2A;  tel. 58  621 61 35   alko@opitu.pl

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5;
tel. 58  620 88 88  narko@opitu.pl

Komenda Miejska Policji;  Gdynia, ul. Portowa 15; tel.  interwencyjny 997;
tel. oficera dyżurnego 58 662 12 22

Komisariat Policji Śródmieście;  Gdynia, ul. Waszyngtona 11; tel. 58 662 11 55

Komisariat Policji Redłowo; Gdynia, ul. Korczaka 1a ; tel. 58 662 12 55

Komisariat Policji Chylonia; Gdynia, ul. Owsiana 5; tel. 58 662 13 55

Komisariat Policji Karwiny; Gdynia, ul. G. Zapolskiej 1; tel. 58 662 14 55

Komisariat Policji Oksywie; Gdynia, ul. Zielona 17B; tel. 58 662 15 55

Komisariat Policji Witomino; Gdynia, ul. Chwarznieńska 4; tel. 58 662 16 55

Straż Miejska; Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10; tel. interwencyjny  986,
tel. 58 660 22 03, 58 660 22 04;      dla osób niesłyszących do wysyłania sms 0 601 997 112

OVUM Biuro Porad Obywatelskich; Gdynia, ul. Traugutta 2; tel./fax 58 661 31 51 (pon. – pt.: 12.00 – 20.00)