„Jubileuszowe 10 Lat przeciwdziałania przemocy”

10 grudnia, w klubie 3. Flotylli Okrętów, podczas miejskiej konferencji „Jubileuszowe 10 lat przeciwdziałania przemocy” zakończyła się kampania społeczna „Biała wstążka”. Spotkanie było również okazją do podsumowania rocznej pracy gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W tym roku kampania społeczna „Biała wstążka” odbywała się w Gdyni już po raz dziesiąty. Od pierwszej edycji swoim patronatem obejmuje ją Prezydent Miasta Gdyni. Przypomnijmy, że „Biała wstążka” to ogólnoświatowa akcja, która symbolizuje sprzeciw dotyczący przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

W tym roku w trakcie kampanii rozdano łącznie kilka tysięcy ulotek i białych wstążeczek, odbyły się prelekcje i warsztaty psychologiczne w gdyńskich szkołach oraz rozegrano mecz piłki nożnej o puchar „Białej wstążki”.

Chciałabym przede wszystkim podziękować naszym tegorocznym partnerom za ich wysiłek, zaangażowanie i współorganizację kampanii – powiedziała Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni. – Przede wszystkim Zespołowi Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, a także zawodnikom Rugby Club Arka Gdynia, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Gdyni, Regionalnemu Klubowi Sportowemu Gdynia, Grupie Artystycznej „The Ramzes I”, Klubowi 3. Flotylli Okrętów, Centrum Handlowemu RIVIERA oraz gdyńskim szkołom i członkom Zespołu Interdyscyplinarnego. To właśnie dobra współpraca w szerokiej koalicji zarówno w tym roku, jak i w latach ubiegłych, powoduje, że możliwe jest organizowanie tej kampanii, która służy zwiększaniu wrażliwości społecznej oraz informuje kobiety doświadczające przemocy gdzie w mieście mogą się zwrócić o pomoc i otrzymać wsparcie.

Podczas konferencji osobom, które w życiu zawodowym i prywatnym aktywnie promują kampanię i działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, wręczono statuetki „Ambasadora Kampanii Biała Wstążka w Gdyni” za rok 2018.

W tym roku laureatami zostali: Gabriel Rafalski z MOPS w Gdyni, Sebastian Grudziecki i Daniel Chrostowski z gdyńskiej policji oraz Marcin Szulc z Uniwersytetu Gdańskiego.

W tym roku postanowiliśmy wręczyć również statuetki paniom, gdyż od wielu lat ich wkład i zaangażowanie nie tylko w organizację kampanii, ale również we wsparcie osób doświadczających przemocy jest nie do przecenienia – zauważyła Hanna Żółkoś-Margońska, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni. –  Pierwszymi Paniami Ambasador Kampanii „Biała wstążka” zostały Mirosława Jezior z MOPS, Dorota Kotwicka z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Milena Tanalska-Damps ze straży miejskiej, Renata Tarnowska z policji oraz Beata Pająk-Michalik z Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Z okazji jubileuszu do wspólnego pamiątkowego zdjęcia stanęli również laureaci poprzednich edycji. Uroczystość uświetnił występ wokalistki Beaty Bartelik, a swój spektakl zaprezentowała młodzież z Grupy Artystycznej „The Ramzes I”.

Konferencja była też okazją do spotkania gdyńskich specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie i podsumowania działań w mijającym roku. Gdyński Zespół Interdyscyplinarny działa od sierpnia 2010 roku i tworzy szeroką koalicję instytucji, organizacji i specjalistów, m.in. przedstawicieli policji, pomocy społecznej, straży miejskiej, wydziałów Urzędu Miasta, Powiatowego Urzędu Pracy, kuratorów sądowych, placówek specjalistycznych, organizacji pozarządowych, ochrony zdrowia, oświaty, prokuratury i żandarmerii wojskowej. Członkami zespołu są również pełnomocnik Prezydenta Gdyni ds. Bezpieczeństwa Miasta i Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodziny. Tylko w tym roku grupy robocze gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie spotkały się ponad 700 razy.

Ukazały się również drukiem dwie publikacje: „W moim bezpiecznym domu” – zbiór scenariuszy i zdarzeń dla gdyńskich szkół dotyczący przeciwdziałania przemocy oraz raport diagnostyczny „Procedury Niebieskie Karty w Gdyni, jako źródło udokumentowanej wiedzy o problemie przemocy w rodzinie” obejmujący analizę z lat 2011-2017.

Liczba procedur Niebieskie Karty wszczynanych w Gdyni oscyluje co roku w granicach 300 – dodała Hanna Żółkoś-Margońska. – To oznacza, że Zespół Interdyscyplinarny w różnych formach udziela wsparcia rocznie ok. tysiącu osobom. Raport wskazuje również na kilka prawidłowości. Przede wszystkim osobami doznającymi przemocy w ok. 90 proc. cały czas pozostają kobiety. Drugi wniosek to, że przypadki przemocy mogą występować w każdym domu, a najczęściej spotykamy się z rodzinami spoza systemu pomocy społecznej. Warto również dodać ze ok. jedna trzecia procedur nie potwierdza występowania przemocy. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, że są przypadki przemocy nigdzie i nikomu nie zgłaszane. Zespół Interdyscyplinarny sprawdza każdy sygnał, który do niego dotrze. Zadaniem jego członków nie jest karanie czy wyciąganie konsekwencji. Zespół potwierdza – lub nie – podejrzenia co do stosowania przemocy i udziela adekwatnego wsparcia i pomocy.