Harmonogram działań kampanii

25.11. – o g. 09.00 – uroczysta inauguracja kampanii „Biała Wstążka” w X LO, przypinanie przez wolontariuszy białych wstążeczek

25.11. – 10.12. – przypinanie białych wstążeczek przez wolontariuszy z Laboratorium Innowacji Społecznych, przy Przystani Opata Hackiego 33

26.11. – wizyta studyjna międzynarodowej grupy młodzieży w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

27.11. – prezentacja informacyjna dot. kampanii „Biała Wstążka”, a także promowanie idei kampanii wśród mieszkańców dzielnicy Gdynia-Śródmieście – realizowane przez uczniów X LO

29.11 – w g. 16.00-18.00 „Targi Wiedzy”, CH RIVIERA akcja informacyjna dot. systemu wsparcia

02.12-06.12. – w g. 12.00-20.00 – konsultacje prawne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2

02.12. – w g. 18:00-20.00 konsultacje psychologiczne dla kobiet pokrzywdzonych przemocą – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gdyni, prowadzony przez Stowarzyszenie OVUM ul. Traugutta 2

02.12. – wernisaż prac plastycznych poświęconych tematyce kampanii „Biała Wstążka” – X LO

04.12. – warsztaty poruszające problem przemocy dla uczniów X LO i ZSSO – X LO

05.12. – o g. 18:00 otwarty trening boksu dla kobiet – Klub Bokserski Bombardier, ul. Morska 89

10.12. – w g. 10::00- 14:00 konferencja pn. „Po 11. – nie bij” podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni – Klub 3. Flotylli Okrętów ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1