„Targi wiedzy” w CH Riviera

29 listopada w Centrum Handlowym Riviera, w ramach tegorocznej kampanii odbyły się „Targi wiedzy” dla mieszkańców Gdyni.

Na przygotowanym na tę okazję stoisku na zainteresowanych czekali specjaliści z MOPS (Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespołu ds. Doradztwa i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych, Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz organizacji partnerskich: Biura Porad Obywatelskich, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy.

Pracownicy instytucji udzielali wszelkich niezbędnych informacji i podpowiadali gdzie można zwrócić się o pomoc w konkretnej sprawie. Obecni byli również przedstawiciele X LO, przypinający mieszkańcom białe wstążki i wręczający materiały informacyjne na temat kampanii.