Biała wstążka Gdynia

 

 

Gdynia wpina białą wstążkę i mówi przemocy „nie”

Gdynia, dnia 25.11.2020 r.

Kampania społeczna „Biała wstążka” w Gdyni od pomysłu i początku jej powstania (2009r.) zawierała w sobie ideę współtworzenia jej przez wiele osób i włączania w jej realizację możliwie najróżniejszych pomysłów i działań, a także instytucji i organizacji. To co było najważniejsze czyli osobiste zaangażowanie w planowanie i organizowanie działań kampanijnych  nauczycieli, uczniów, studentów i innych współorganizatorów – zostało w tym roku udaremnione przez pandemię i obostrzenia związane z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów. To co nas wyróżniało i pozwalało przez 11 lat realizować ciągle inne pomysły, niepowtarzalne formy ekspresji oraz nietuzinkowe działania – za każdym razem nowych realizatorów – stało się niemożliwe ponieważ polega na ścisłej współpracy pomiędzy twórcami działań oraz na  interakcji organizatorów z odbiorcami. Strona www.bialawstazkagdynia.pl – jako nowe działanie dla potrzeb kampanii – zostało wymyślone i zainicjowane przez uczniów VI LO w Gdyni w 2013r. i utrzymywane jest nieprzerwanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni oraz jego pracowników do dnia dzisiejszego. Od początku istotne też było jakie sposoby na dotarcie do społeczności z przesłaniem kampanii „Biała wstążka” wynajdą jej kolejni realizatorzy, zgłębiając przy okazji  temat przeciwdziałania przemocy mężczyzn wobec kobiet sami dla siebie. W tym roku, z uwagi na sytuację, korzystać będziemy z naszej strony jako źródła wiedzy o miejscach gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie i pomoc.

 

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie – z udziałem aż 60 krajów – kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Stworzona przez mężczyzn, do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma rozpocząć dyskusję na temat przemocy wobec kobiet oraz wspierać przedsięwzięcia na rzecz jej przeciwdziałania.

6 grudnia 1989 roku na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że nie skończył studiów technicznych, ponieważ dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później Kanadyjczycy postanowili włączyć się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 Kanadyjczyków założyło białą wstążkę, a wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Od 2009 roku w kampanię włącza się młodzież z gdyńskich szkół, nauczyciele, studenci i wykładowcy uczelni, samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.

Na stronie internetowej www.gdyniawspiera.pl można znaleźć wykaz miejsc na terenie Gdyni, w których osoby uwikłane w przemoc mogą znaleźć wsparcie. Funkcjonuje także strona kampanii www.bialawstazkagdynia.pl.

 

Tu znajdziesz pomoc:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:  Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25;
całodobowy telefon interwencyjny: 58  622 22 22; e-mail:  oik@zpsgdynia.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25;
całodobowy telefon interwencyjny:  58  622 22 22;  e-mail: sow@zpsgdynia.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2; tel. 58 782 01 20;  pon. – pt.:  8:00 – 15:30 www.mopsgdynia.pl; e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl

Zespół Placówek Specjalistycznych; Gdynia, ul. Wejherowska 65;
tel. 58 664 33 66, 58 664 34 50, 58 667 40 89; e-mail: sekretariat@zpsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1; Gdynia, ul. Batalionów Chłopskich 1;
tel. 58 622 09 47; pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2; Gdynia, ul. Śmidowicza 48 ;
tel. 58 625 17 49;  pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3; Gdynia, ul. Działowskiego 9;
tel. 58 663 20 20; pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 4; Gdynia, ul. Abrahama 59;
tel. 58 620 24 00;  pon. – pt.:  8:00 – 15:30

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; Gdynia, ul. Reja 2A;  tel. 58  621 61 35   alko@opitu.pl

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień; Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5;
tel. 58  620 88 88  narko@opitu.pl

Komenda Miejska Policji;  Gdynia, ul. Portowa 15; tel.  alarmowy 112;
tel. oficera dyżurnego: 47 74 21 222

Komisariat Policji Śródmieście;  Gdynia, ul. Waszyngtona 11; tel. 47 74 21 155

Komisariat Policji Redłowo; Gdynia, ul. Korczaka 1a ; tel. 47 7521 255

Komisariat Policji Chylonia; Gdynia, ul. Owsiana 5; tel. 47 74 21 355

Komisariat Policji Karwiny; Gdynia, ul. Korczaka 1A; tel. 47 74 21 455

Komisariat Policji Oksywie; Gdynia, ul. Zielona 17B; tel. 47 74 21 555

Komisariat Policji Chwarzno; Gdynia, ul. Staniszewskiego 1A; tel. 47 74 21 655

Straż Miejska; Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10; tel. interwencyjny  986,
tel. 58 660 22 03, 58 660 22 04;      dla osób niesłyszących do wysyłania sms 0 601 997 112

OVUM Biuro Porad Obywatelskich; Gdynia, ul. Traugutta 2; tel./fax 58 661 31 51 (pon. – pt.: 12.00 – 20.00)